SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2022

Slovenské bezpečnostné fórum (SBF), organizované Euroatlantickým centrom v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, je druhou najväčšou bezpečnostnou konferenciou na Slovensku a reprezentuje jeden zo základných pilierov slovenského dialógu o národnej bezpečnosti.


00 DNÍ00 HODÍN00 MINÚT00 SEKÚND

Hlavné zameranie konferencie je vymedzené na regionálne a globálne bezpečnostné otázky, ktoré sa bezprostredne týkajú Slovenska, rovnako ako aj na rôzne dialógy, ktoré sú orientované na riešenie problémov z pohľadu SR ako člena NATO a EÚ. Šestnásty ročník so sebou prinesie niekoľko unikátnych príspevkov a konštruktívnych debát odborníkov z vedecko-výskumného prostredia,  akademickej  sféry,  členov  mimovládnych  organizácií  a v neposlednom  rade aktívnych mladých lídrov, zaoberajúcich sa bezpečnostnou politikou a medzinárodnými vzťahmi.


       Jedným z hlavných cieľov SBF 2022 je vytvorenie platformy pre otvorenú diskusiu o vývoji priorít bezpečnostnej a obrannej politiky SR ako člena NATO a EÚ. Konferencia je preto rozdelená na tri panelové diskusie, v rámci ktorých budú mať rečníci z vládnej, mimovládnej a akademickej sféry možnosť diskutovať o najaktuálnejších výzvach, ktorým Slovenská republika ako jeden z členov NATO a EÚ čelí. Prvá panelová diskusia sa preto bude venovať konkrétnym reakciám Severoatlantickej aliancie, Európskej únie, a napokon aj samotnej Slovenskej republiky na ruskú agresiu voči Ukrajine. Návrat vojny na európsky kontinent v súčasnosti markantne mení európsku a medzinárodnú scénu a našou snahou je zdôrazniť dôsledky vojny na Ukrajine na Slovensko a svet. Nastavenie bezpečnostných a obranných smerovaní nielen Severoatlantickej aliancie, ale aj zvýšenie obrannej autonómie samotnej Európskej únie patrili medzi jedny z najpodstatnejších tém uplynulého roka. Preto k ďalším prioritám projektu patrí aj priblíženie iniciatívy NATO 2030. Posledná panelová diskusia bude o čoraz naliehavejšej téme – dezinformáciách ako nástroji propagandy, ktorej čelíme každým rokom viac a viac. Účelom konferencie je dospieť k záverom, ktoré môžu byť následne aplikovateľné pri riešení kľúčových otázok v rámci bezpečnostného, či zahranično-politického spektra na regionálnej a globálnej úrovni. Výstupy z konferencie môžu poslúžiť ako odporúčania, ktoré by SR mohla využiť aj v rámci svojho pôsobenia v NATO či EÚ.

S SBF sa neodmysliteľne spája aj sprievodné podujatie Okrúhly stôl mladých lídrov, ktorý sa počas predchádzajúcich ročníkov projektu osvedčil ako jedinečný formát, poskytujúci priestor pre interaktívnu diskusiu. Priama diskusia za okrúhlym stolom umožní zúčastneným zdieľať svoje názory na problematiku dezinformácií a kritického myslenia. Otázkami ako mladí ľudia pristupujú k dezinformáciám, a ako s nimi efektívne bojujú, sa budú zaoberať pod odborným dohľadom. Úlohou mladých lídrov bude, v rámci sprievodného podujatia, vypracovať odporúčania a návrhy riešenia otázok spojených s vplyvom vonkajších činiteľov na mladú generáciu, z časti ktorej sa rodí budúca politická scéna.


 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Slávnostné otvorenie podujatia


SILVIA STASSELOVÁ

GENERÁLNA RIADITEĽKA, UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE

PATRÍCIA CHNÚRIKOVÁ

PREZIDENTKA, EUROATLANTICKÉ CENTRUM


Úvodný prejav


JAROSLAV NAĎ

MINISTER OBRANY, MINISTERSTVO OBRANY SR


1. panel


Ukrajina v plameňoch: dopady vojny na Ukrajine na Slovensko a svet

MARIAN MAJER

ŠTÁTNY TAJOMNÍK, MINISTERSTVO OBRANY SR

INGRID BROCKOVÁ

ŠTÁTNA TAJOMNÍČKA, MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR

MIKULÁŠ DZURINDA

PREZIDENT, WILFRIED MARTENS CENTRE FOR EUROPEAN AFFAIRS


Komentár k druhému panelu


MARTIN SKLENÁR

GENERÁLNY RIADITEĽ SEKCIE OBRANNEJ POLITIKY, MINISTERSTVO OBRANY SR


2. panel


Budúcnosť NATO v kontexte prijatia Strategickej koncepcie NATO 2030

PETER BÁTOR

VEĽVYSLANEC SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI NATO, STÁLA DELEGÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI NATO

PETER BABIAR

ZÁSTUPCA NÁČELNÍKA, GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SR

KATARÍNA KERTÝSOVÁ

ANALYTIČKA, EUROPEAN LEADERSHIP NETWORK, ČLENKA SKUPINY MLADÝCH LÍDROV NATO 2030


Závery z Okrúhleho stola mladých lídrov


PETER DUBÓCZI

PROJEKTOVÝ RIADITEĽ, INFOSECURITY.SK


3. panel


Dezinformácie ako nástroj propagandy: realita 21. storočia?

MARCEL PEŠKO

VEĽVYSLANEC S OSOBITNÝM POSLANÍM, ODBOR HYBRIDNÝCH HROZIEB A POSILŇOVANIA ODOLNOSTI, MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR

VLADIMÍRA KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ

ZÁSTUPKYŇA VEDÚCEHO ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE CSPV, SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

TOMÁŠ KRIŠŠÁK

POLITOLÓG, STREDOEURÓPSKE OBSERVATÓRIUM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
Moderátori


MÁRIO LORENC

VEDÚCI REDAKČNÉHO ODDELNIA, PLUS JEDEN DEŇ - ZAHRANIČIE

EVA MIHOČKOVÁ

ŠÉFREDAKTORKA, ZAHRANICNAPOLITIKA.SK

JOZEF MICHAL MINTAL

ODBORNÝ ASISTENT, FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV, UMB


Program

 • 8:30 - 9:00

  Registrácia

  Registrácia účastníkov

 • 9:00 - 9:10

  Slávnostné otvorenie podujatia

  Slávnostné otvorenie podujatia

  Silvia Stasselová, generálna riaditeľka, Univerzitná knižnica v Bratislave
  Patrícia Chnúriková, prezidentka, Euroatlantické centrum

 • 9:10 - 9:30

  Úvodný prejav

  Úvodné slovo

  Jaroslav Naď, minister, Ministerstvo obrany SR

 • 9:40 - 10:55

  1. panel

  1. panel: Ukrajina v plameňoch: dopady vojny na Ukrajine na Slovensko a svet

  Marian Majer, štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR
  Ingrid Brocková, štátna tajomníčka, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  Mikuláš Dzurinda, prezident, Wilfried Martens Centrum pre európske štúdiá

  Moderátor: Mário Lorenc, Vedúci redakčného oddelenia, Plus JEDEN DEŇ - zahraničie

 • 10:55 - 11:15

  Prestávka

  Prestávka na kávu

 • 11:15 - 11:25

  Komentár k druhému panelu

  Martin Sklenár, generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky, Ministerstvo obrany SR

 • 11:25 - 12:40

  2. panel

  2. panel: Budúcnosť NATO v kontexte prijatia Strategickej koncepcie NATO 2030

  Peter Bátor, veľvyslanec Slovenskej republiky pri NATO, Stála delegácia Slovenskej republiky pri NATO
  Peter Babiar, zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR
  Katarína Kertýsová,analytička, European Leadership Network (ELN), členka skupiny mladých lídrov NATO 2030

  Moderátorka: Eva Mihočková, šéfredaktorka, Portál zahranicnapolitika.sk (SFPA)

 • 11:25 - 12:40

  Okrúhly stôl mladých lídrov

  (len na pozvánky)

 • 12:40 - 14:00

  Obed

  Obed

 • 14:15 - 14:25

  Závery z Okrúhleho stola mladých lídrov

  Peter Dubóczi, projektový riaditeľ, Portál infosecurity.sk

 • 14:25 - 15:40

  3. panel

  3. panel: Dezinformácie ako nástroj propagandy: realita 21. storočia?

  Marcel Peško, veľvyslanec s osobitným poslaním, Oddelenie pre hybridné hrozby a posilňovanie odolnosti, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  Vladimíra Kurincová Čavojová, zástupkyňa vedúceho Ústavu experimentálnej psychológie CSPV, Slovenská Akadémia Vied
  Tomáš Kriššák, politológ, Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO)

  Moderátor: Jozef Michal Mintal, odborný asistent, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


ORGANIZÁTORI  | S FINANČNOU PODPOROU | PARTNERI PODUJATIA


Médiá


Pre získanie informácii o akreditácii, prosím kontaktujte vedúceho oddelenia pre média a externú komunikáciu pani Ľudmilu Slaninkovú na e-mailovej adrese ludmila.slaninkova@eac.sk.Meno a Priezvisko


Email


Správa


Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.


REPORTY Z SBF 2022

 • Report z I. panela - Ukrajina v plameňoch: dopady vojny na Ukrajine na Slovensko a svet (STIAHNITE TU)
 • Report z II. panela - Budúcnosť NATO v kontexte prijatia Strategickej koncepcie NATO 2030 (STIAHNITE TU)
 • Report z III. panela - Dezinformácie ako nástroj propagandy: realita 21. storočia? (STIAHNITE TU)

ZÁVERY Z SBF 2019

 • Závery zo Slovenského bezpečnostného fóra 2019 (STIAHNETE TU)

ZÁVERY Z SBF 2018

REPORTY Z SBF 2018

 • Úvodné prejavy Slovenského bezpečnostného fóra 2018 (STIAHNITE TU)
 • Report z I. panela - 25 rokov zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR - kde sa nachádzame a kam smerujeme? (STIAHNITE TU)
 • Komentár k predsedníctvu SR v OBSE (STIAHNITE TU)
 • Report z II. panela - Predsedníctvo SR v OBSE - výzva či príležitosť? (STIAHNITE TU)
 • Report z Okrúhleho stola mladých lídrov (STIAHNITE TU)
 • Report z III. panela - Aktuálne bezpečnostné výzvy: úloha strategickej komunikácie (STIAHNITE TU)

ZÁVERY Z SBF 2017

REPORTY Z SBF 2017

 • Úvodné prejavy Slovenského bezpečnostného fóra 2017 (STIAHNITE TU)
 • Report z I. panela - Ako posilniť bezpečnosť občanov Európy? (STIAHNITE TU)
 • Report z II. panela - Bezpečnostná stratégia SR: nové výzvy, nové riešenia? (STIAHNITE TU)
 • Report z III. panela - Vzdelávaním k bezpečnosti? (STIAHNITE TU)

ZÁVERY A ODPORÚČANIA Z SBF 2016

 • Závery a odporúčania zo Slovenského bezpečnostného fóra 2016 (STIAHNITE TU)

REPORTY Z OKRÚHLYCH STOLOV SBF 2015

 • Report z Okrúhleho stola - Islamský štát  (STIAHNITE TU)
 • Report z Okrúhleho stola - Imigrácia problém a príležitosť (STIAHNITE TU)
 • Report z Okrúhleho stola - Bezpečnostná stratégia SR (STIAHNITE TU)

REPORTY Z SBF 2015

 • Report z I. panela - Spoločná bezpečnostná a obranná politika EÚ- Nová bezpečnostná stratégia EÚ (STIAHNITE TU)
 • Report z II. panela - NATO od Walesu k Varšave (STIAHNITE TU)
 • Report z III. panela - Ukrajiny a my (STIAHNITE TU)

MIESTO KONANIA

 

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA
V BRATISLAVE
PALÁC LEOPOLDA DE PAULIHO
VENTÚRSKA 11, 811 01
BRATISLAVA, SLOVENSKO

Trasa


Živý prenos